CÁC STUDIER NỔI TIẾNG TRÊN THẾ GIỚI SẮP XẾP CÁCH HỌC NHƯ THẾ NÀO

[English below] Dưới đây là 5 cách để tạo một cảm hứng học bài tuyệt vời   ? Lập một kế hoạch Viết những xuống những mục tiêu quan trọng của năm học Chia nhỏ các mục tiêu đó trong tuần, và check hiệu suất hàng ngày   ? Nghỉ ngơi Cần biết khi nào … Đọc tiếp CÁC STUDIER NỔI TIẾNG TRÊN THẾ GIỚI SẮP XẾP CÁCH HỌC NHƯ THẾ NÀO