CÁC STUDIER NỔI TIẾNG TRÊN THẾ GIỚI SẮP XẾP CÁCH HỌC NHƯ THẾ NÀO

[English below]

Dưới đây là 5 cách để tạo một cảm hứng học bài tuyệt vời

 

? Lập một kế hoạch

Viết những xuống những mục tiêu quan trọng của năm học

Chia nhỏ các mục tiêu đó trong tuần, và check hiệu suất hàng ngày

 

? Nghỉ ngơi

Cần biết khi nào cần dừng lại, biết giới hạn của mình

Đi bộ xung quanh, ăn trái cây hoặc snack, nghỉ ngơi một chút

Thư giãn trí óc để não được refresh lại

 

? Không gian học tập sạch sẽ

Không gian thoáng đãng sẽ giúp tập trung hơn

Sắp xếp vở tập gọn gàng

 

? Loại trừ những thứ mất tập trung

Tắt các thiết bị công nghệ

Tắt điện thoại, không lên mạng xã hội

Tắt những bài nhạc làm mất tập trung

 

? Sắp xếp thời gian học

Sử dụng đồng hồ nó sẽ kiểm soát hiệu quả thời gian học

Học một lúc có khoảng thời gian nghỉ

Tránh nước đến chân mới nhảy

————-

HOW TO STUDIER ON THE WORLD SET A PLAN

 

Here are 5 ways to get motivatied to study

 

? Set a plan

Write down your daily goals

Keep a daily schedule

 

? Take break

Know when to stop, know your limits

Take a walk, eat a snack, take a nap

Productivity = Increases after refreshing your brain

 

? Clear up your space

Take away disstractions to focus better

Less distractions = clearer mind

Organize your papers, binders, folders

 

? Eleminate distractions

Take away technology (Turn off your phone, social media)

Note even music can be distracting

 

? Set study times

Try to beat the clock , it can increase effeciency

Try different time intervals

helps prevent overworking, or working too long

CÁCH TỰ THIẾT KẾ FLASHCARD ĐỂ HỌC NGOẠI NGỮ HIỆU QUẢ