BOOK EXCHANGE FTU DAY 7

Z1200162616946 430e0978fc353b996752d3fe87055b79.jpg

Ngày hội Trao đổi sách – Book Exchange Day FTU 7

Book Exchange là một dự án được tổ chức bởi Đội Ý tưởng kinh doanh của Đại học Ngoại thương. Mục đích chính nhằm để trao đổi sách mới và cũ.

Vào ngày 28.10 vừa qua, ngày hội Trao đổi sách – Book Exchange Day 7 đã diễn ra. Bubble hân hạnh đồng tài trợ chương trình vô cùng ý nghĩa này.

Đến với ngày hội lần này, thông điệp mà Book Exchange muốn nói với bạn rằng: “Sách không chỉ để đọc, mà còn để lan tỏa và chia sẻ những giá trị tốt đẹp khác.” Ngày hội không chỉ đề cao tinh thần sử dụng tài nguyên sách hiệu quả mà còn giúp khuyến khích văn hóa đọc sách trong cộng đồng học sinh sinh viên nói riêng và giới trẻ nói chung. Chương trình còn là nơi đánh dấu việc chúng ta nhận lại những giá trị lớn lao chính trong sự cho đi những thứ nhỏ nhặt.

Dưới đây là một số hình ảnh ở ngày hội Trao đổi sách vừa qua.